• foto-ptaki.pl
  • foto-ptaki.pl
  • foto-ptaki.pl
foto-ptaki.pl arrow Fotograf miesiąca arrow Grupa "Obrazy Przyrody"
 
Grupa Obrazy Przyrody Email
Piotr Chara, Paweł Chara, Sebastian Lipka
Przyglądając się bliżej Przyrodzie trudno obojętnym pozostać na jej potencjał estetyczny. W wyciszeniu, wyczulając zmysły, można dostrzec, że świat ów raczy nas mnogością współgrających ze sobą detali. Ich łowienie, próby kojarzenia i zamykanie w kadr stało się celem naszych fotograficznych ambicji. Natomiast środkiem do dotarcia do nich - poszukiwanie czynników (pora dnia, kąt padania światła, kolor i struktura tła itd.) pozwalających oddać głębię, urodę, nastrój czy majestat panujący w świecie przyrody. W mniejszym zaś stopniu interesuje nas osobliwość przyrodnicza czy dokumentalna wartość naszych prac. Stąd zdarza się nam omijać książkowe zasady fotografii przyrodniczej. Połączyło nas takie właśnie postrzeganie potencjału fotografowanej przyrody. Z czasem, kiedy powstała myśl o wspólnym prezentowaniu naszych prac, postanowiliśmy je określić jedną, sugestywną nazwą - “Obrazy Przyrody”.

Pasję fotograficzną realizujemy głównie w zachodniej Polsce – Dolinie Dolnej Odry oraz przyujściowym odcinku Warty – miejscach o ogromnym, choć wciąż w pełni nieodkrytym, potencjale przyrodniczym i estetycznym. Dotyczy on głównie skrzydlatego (i uskrzydlającego!) elementu przyrody tych stron – ptaków. Zjawiska z nimi związane potrafią trwale zachwycić chyba każdego, kto w stosownym czasie i miejscu się tu znajdzie! Tej grupie zwierząt poświęcamy w fotografii przyrodniczej najwięcej uwagi. Zawodowo wszyscy częściowo lub ściśle związani jesteśmy z przyrodą. Wszyscy mieszkamy także w miejscach ustronnych, gdzie możliwość prowadzenia ciągłych obserwacji przyrodniczych podsuwa wyobraźni wielce nas emocjonujące - Obrazy Przyrody.

Piotr Chara (ur. w 1973 r.)
Piotr Chara
fot. z archiwum autorów.
Fotografik, przyrodnik, regionalista, Fotografuje od 1992 roku, początkowo w formie reportażu z podróży (wyprawy górskie, po terenach podbiegunowych oraz wyprawy przyrodnicze), od kilku lat inspirowany walorami estetycznymi świata przyrody. Laureat konkursów fotograficznych, autor krajowych i zagranicznych wystaw fotograficznych. Wykładowca i organizator szkoleń, warsztatów i plenerów fotograficznych. Współpracownik firmy Nikon Polska, zaproszony do programu nIKONY FOTOGRAFII. Autor publikacji prezentujących bogactwo przyrodnicze i kulturowe Ziem Zachodnich, opublikował min.: albumy fotograficzne: „Barwy Przyrody wielkich rzek Ziemi Lubuskiej”, „Błota Warciańskie” i „Krajobraz kulturowy Doliny Dolnej Warty”, przewodnik turystyczny „Błota Warciańskie”, mapy turystyczne regionu Dolnej Warty. Autor ekspertyz dotyczących kierunków promocji regionu Dolnej Warty. Autor wykładów nt. tożsamości regionalnej i potencjału turystycznego Dolnej Warty i Środkowego Nadodrza. Działacz społeczny. Współzałożyciel i prezes Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty realizującej projekty wspólnotowe z krajami UE na rzecz rozwoju gospodarczego opartego na walorach przyrodniczych i kulturowych Środkowego Nadodrza i Dolnej Warty. Autor, koordynator i kierownik projektów popularyzujących urodę Ziem Zachodnich. W twórczości fotograficznej inspirowany pracami francuskiego artysty fotografika Vincenta Muniera.
Fotografuje sprzętem marki Nikon. Obecnie jest to Nikon D3 + Nikkor 500mm f/4 VR.

Paweł Chara (ur. w 1978 r.)
Paweł Chara
fot. z archiwum autorów.
Dwanaście lat temu pasję fotografowania wzbudził we mnie świat przyrody. Świat pełen magii, który do dziś jest źródłem inspiracji i wielkiej radości... Dziś jednak nie potrafię określić co najbardziej lubię fotografować. Pasją stało się komponowanie obrazu, sama fotografia zaś wyzwaniem, poszukiwaniem, szczęściem...

Fotografik, podróżnik, przyrodnik, dziennikarz i regionalista. W styczniu 2008 zaproszony do programu nIKONY FOTOGRAFII stworzonego przez Nikon Polska. Działacz społeczny w organizacjach upowszechniających walory przyrodnicze i kulturowe Ziem Zachodnich. Od 2002 roku wykładowca i organizator szkoleń, warsztatów oraz plenerów fotograficznych. Laureat i organizator konkursów fotograficznych. Od kilku lat oprócz przyrody fotografowanymi motywami stały się min. egzotyczne przestrzenie odległych kultur. Ma za sobą kilkanaście wystaw autorskich. Zbiory prac prezentowane były w Niemczech i Polsce.
Współpracuje z czasopismem „Poznaj Świat” opisując i obrazując swoją półroczną samotną wyprawę po Indiach i Nepalu. Publikuje również na łamach Gazety Wyborczej i kilku regionalnych czasopismach. Jego prace publikowane są w albumach, kalendarzach, książkach, folderach i kartach pocztowych.
Inspiruje go twórczość francuskiego artysty fotografika Vincenta Muniera, a także Zdzisława Beksińskiego i Paula Klle.
Fotografuje sprzętem marki Nikon. Obecnie jest to Nikon D300 + Nikkor 200-400mm f/4G VR.

Więcej: pawelchara.pl

Sebastian Lipka (ur. w 1975 r.)
Sebastian Lipka
fot. z archiwum autorów.
Na co dzień projektant i wykonawca ogrodów, mieszkający w Hamburgu. Fotografik, przyrodnik z zamiłowania, obserwator codzienności z dużą dozą dystansu do niej i do siebie samego. Fotografią, jako środkiem wyrazu interesuje się od kilkunastu lat. Od kilku lat skupiony na fotografii przyrodniczej w rejonie nadodrzańskim, fotografując ptaki. Każde zdjęcie poprzedzone przyjazdem do Polski, gdzie spędza każdą wolną chwilę. Każde wyjście w teren, to przygoda warta największego poświęcenia, zbawienna dla duszy - jak sam mawia, wymagająca olbrzymiego wysiłku fizycznego (w przypadku fotografii ptaków), z której nigdy by nie zrezygnował. Inspiracją są zjawiska podkreślające polską tożsamość kulturową, na którą jako długoletni emigrant jest szczególnie wyczulony. Należą do nich elementy kulturowe, symbole religijne, scenki z życia, ginąca romantyka prostego życia, a także sam Człowiek z bliska, jego portret. W swojej pasji skupiony na charakterystycznym detalu w tworzeniu obrazu. Inspirowany w poszukiwaniach tej materii min. twórczością Krzysztofa Hejke (np. „Polska Romantyczna”), który stanowi ciągłą inspirację w spojrzeniu na uprawianą przez siebie fotografię. Obecnie nie przypadkiem „wije gniazdo” wśród Rozlewisk Warty i Odry, gdzie zamierza wrócić po 23 latach spędzonych za granicą i poświęcić się swojemu gospodarstwu ekoturystycznemu, a przede wszystkim fotografowaniu.

Dziękuję Mojej Żonie.
Moim Przyjaciołom - Piotrowi i Pawłowi Chara, bez których nie powstałyby niektóre zdjęcia, za wieczną radość tworzenia ich wraz z Nimi. Dziękuję.
 
 
2007-2017 © Paweł Wietecha, nota prawna
 jesteśmy też na facebooku ostatnia aktualizacja: 05.04.2015, 18:29co nowego?
1x1px_trns.gif