• foto-ptaki.pl
  • foto-ptaki.pl
  • foto-ptaki.pl
 
Marcin Karetta Email
Marcin Karetta
Z wykształcenia jestem specjalistą ds. grafiki komputerowej i wydawniczej, a obecnie pracownikiem banku w Katowicach. Tak więc moja edukacja czy też działalność zawodowa nigdy nie miała nic wspólnego z przyrodą i samym jej fotografowaniem. Jest to tylko moje hobby, wykonywane przed lub po pracy.

Z drugiej jednak strony, temu właśnie hobby poświęcałem każdą wolną chwilę. A wszystko zaczęło się w początku lat 90-tych, kiedy to zostałem bardzo aktywnym obserwatorem ptaków. Zdarzały się wówczas takie miesiące, podczas których, dosłownie każdy poranek spędzałem w terenie. Z lornetką, lunetą i dobrym atlasem, poznawałem wygląd i zachowanie poszczególnych gatunków ptaków, zwracając szczególną uwagę na ich rozmieszczenie i liczebność. Już po dwóch latach prowadzonych systematycznie obserwacji zostałem wyróżniony przez zawodowych ornitologów, za szczególnie duży wkład w poznanie awifauny Górnego Śląska. W tych latach współpracowałem m.in. z Zakładem Ekologii Ptaków we Wrocławiu, Działem Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Instytutem Biologii Środowiskowej w Krakowie. Działalność ta trwała niemal przez 10 lat i w tym czasie, nawet przez chwilę, nie przyszła mi do głowy myśl, żeby zacząć fotografować ptaki. Przyznam, że nawet nie miałem najzwyklejszego aparatu, gdyż absolutnie nie odczuwałem takiej potrzeby.

Marcin Karetta
Przyszedł jednak czas, że coraz mniej interesowała mnie faunistyka, a bardziej skupiałem się na życiu poszczególnych osobników i par ptaków. Ta modyfikacja działalności terenowej, pozwalała mi, i pozwala do dziś, przez długie godziny, a nierzadko dni, z bardzo bliska obserwować i poznawać fascynujące życie zwierząt. Naturalną konsekwencją tej zmiany było też pojawienie się w moim plecaku sprzętu fotograficznego. Dzięki teleobiektywom, tajemnicami dzikiego życia, mogę podzielić się ze wszystkimi zainteresowanymi – jest to dla mnie równie ważna jak i przyjemna działalność.

Marcin Karetta
W 2000 r. zostałem członekiem Związku Polskich Fotografów Przyrody, a w latach 2002-2004 pełniłem obowiązki prezesa Okręgu Śląskiego ZPFP. Obecnie jestem jego wiceprezesem. Na przestrzeni kilku lat, dwukrotnie zostałem wybrany przez Związek "Fotografem Roku".

Zdjęcia swe publikuje w książkach, kalendarzach, folderach i czasopismach - tak w kraju jak i za granicą. W ostatnim czasie fotografie ukazały się m.in. w takich tytułach jak: Rzeczpospolita, Newsweek, Focus, Wiedza i Życie, Polityka. Kilka publikacji wydrukował też National Geographic, a prestiżowy British Birds zamieścił je na swych okładkach.

Od niedawna swoje doświadczenia przekazuje młodszym pokoleniom, spełniając się również jako instruktor prowadzący warsztaty fotograficzne finansowane przez UE.

Fotorelacje:
» Wiosna 2008


 
 
2007-2017 © Paweł Wietecha, nota prawna
 jesteśmy też na facebooku ostatnia aktualizacja: 05.04.2015, 18:29co nowego?
1x1px_trns.gif